ADR voor leidinggevenden (ADRL)

Aanmelden

Europese wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijk stoffen over de weg is vastgelegd in het ADR. Naast de chauffeurs dient ook het middenkader goed op de hoogte te zijn van het ADR. Een vervoerder kan immers aansprakelijk gesteld worden voor schade of boetes opgelegd krijgen als het vervoer niet volgens de voorschriften verloopt. Deze cursus is dan ook bedoeld voor middenkaderpersoneel welke in de dagelijkse praktijk nauw betrokken zijn, d.m.v. werkvoorbereiding, planning en administratieve werkzaamheden, bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Hierbij valt te denken aan planners, administratief personeel, loodsbazen, kwaliteitsmanagers en bedrijfsleiders.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding.
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat.
7. Cursuskosten.
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

Europese wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijk stoffen over de weg is vastgelegd in het ADR. Naast de chauffeurs dient ook het middenkader goed op de hoogte te zijn van het ADR. Een vervoerder kan immers aansprakelijk gesteld worden voor schade of boetes opgelegd krijgen als het vervoer niet volgens de voorschriften verloopt. Deze cursus is dan ook bedoeld voor middenkaderpersoneel welke in de dagelijkse praktijk nauw betrokken zijn, d.m.v. werkvoorbereiding, planning en administratieve werkzaamheden, bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Hierbij valt te denken aan planners, administratief personeel, loodsbazen, kwaliteitsmanagers en bedrijfsleiders.

2. Inhoud.

De cursist leert het ADR in de dagelijkse praktijk toe te passen. Hierdoor kunnen chauffeurs beter begeleid en geïnformeerd worden, daarnaast kunnen opdrachtgevers van meer informatie worden voorzien. Dit verbetert de dienstverlening van het bedrijf kwalitatief. In de cursus leert u om wet- en regelgeving snel en systematisch uit de VLG/ADR handboeken op te zoeken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De opbouw van het VLG/ADR;
  • Alle algemene basiskennis van het VLG/ADR; Specifieke regels en uitzonderingen binnen het VLG/ADR;
  • Het snel en systematisch kunnen hanteren van de stoffenlijst;
  • Het uitgebreid oefenen met cases en oefenvragen.

3. Duur van de cursus.

De cursusduur is 4 dagen, verspreid over 4 opeenvolgende weken, inclusief het examen.

4. Gewenste vooropleiding.

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk, maar wel wenselijk. Bij geen of geringe ervaring met het transport van gevaarlijke stoffen bevelen wij sterk aan eerst kennis van het VLG/ADR op te doen voor aan deze cursus te beginnen. Deelnemers aan deze cursus dienen bij voorkeur aan de volgende eisen voldoen: Beschikken over minimaal MBO -denkniveau; Ervaring hebben met het laden, vervoeren en/of lossen van (gevaarlijke) stoffen; De bereidheid hebben om zich in wetsteksten te verdiepen.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

6. Examen en certificaat.

Deze cursus wordt afgesloten met een instituutsexamen. Dit examen bestaat uit 2 schriftelijke deelexamens: Een deelexamen bestaande uit 26 meerkeuzevragen; Een deelexamen bestaande uit een casus (praktijkgeval) met 12 open vragen. Bij het examen mag gebruik gemaakt worden van de schriftelijke (inter)nationale ADR- regelgeving en naslagwerken die tijdens de cursus gebruikt worden. Deelnemers die met goed gevolg het examen afgerond hebben, ontvangen een certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidstermijn van 5 jaar. Verlenging van het certificaat kan door opnieuw examen te doen in het jaar voorafgaand van de verloopdatum van het oude certificaat.

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 885. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie (inclusief de officiële VLG/ADR boeken), het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Voor actuele cursusprijzen zie onze prijslijst.

8. Annuleringsvoorwaarden.

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
  • Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.
  • Annulering dien altijd schriftelijk gedaan te worden.

9. Leveringsvoorwaarden.

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
ADRL1 1, 8, 15 en 22 november 2019 Schelluinen aanmelden