VGOM (Veilig werken met verontreinigde grond voor operationeel medewerkers) (VGOM)

Aanmelden

Deze cursus is verplicht voor iedereen die als medewerker binnen de sector van weg en waterbouw werkzaam is bij projecten waar gewerkt wordt met verontreinigde grond. In het kader van de Arbo-wetgeving is binnen de sector weg en waterbouw de verplichting ingesteld dat alle medewerkers, die bij dergelijke projecten betrokken zijn, kennis hebben van de veiligheids- en gezondheidsrisico's, welke zich eventueel voor kunnen doen met het werken onder deze omstandigheden.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus.
4. Gewenste vooropleiding.
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat.
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

Deze cursus is verplicht voor iedereen die als medewerker binnen de sector van weg en waterbouw werkzaam is bij projecten waar gewerkt wordt met verontreinigde grond. In het kader van de Arbo-wetgeving is binnen de sector weg en waterbouw de verplichting ingesteld dat alle medewerkers, die bij dergelijke projecten betrokken zijn, kennis hebben van de veiligheids- en gezondheidsrisico's, welke zich eventueel voor kunnen doen met het werken onder deze omstandigheden.

2. Inhoud.

De volgende onderwerpen komen in de cursus veilig werken met verontreinigde grond voor de operationeel medewerker: Basiskennis wetgeving, rechten en plichten van werkgever en werknemer, de Wet milieubeheer, de Arbowet, de WVGS. Begrippen, zoals bloostelling, risico, MAC-waarde, wijze van opname door het lichaam van gevaarlijke stoffen, meetstrategie, soorten van verontreinigingen, besloten ruimten, sleuven, etc. Het begrip: het werk, termen: in den droge en in den natte, klasse-indeling, markering en signalering en persoonlijke hygiëne. Het gebruik en onderhoud van persoonlijke beschermingsmiddelen en de motivatie tot gebruik. De cursusdocumentatie maakt gebruik van de CROW-publicatie 132, waaruit voor de medewerker de relevante hoofdstukken en onderwerpen behandeld worden.

3. Duur van de cursus.

De cursusduur is 2 dagen, verspreid over 2 weken.

4. Gewenste vooropleiding.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel is ervaring op dit gebied wel wenselijk.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

6. Examen en certificaat.

Aan deze cursus is een examen verbonden. Deelnemers hebben de keuzemogelijkheid het examen door Oosterom Opleidingen te laten afnemen of door een onafhankelijk examenbureau. Deelnemers ontvangen een certificaat na het met goed gevolg afronden van dit examen.

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 340. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Opmerking: Indien men kiest voor een examen afgenomen door een onafhankelijk examenbureau, geldt er een meerprijs voor de cursus. De hoogte ervan is afhankelijk van het gekozen examenbureau. Bij afname van het examen door Oosterom Opleidingen geldt de all-in prijs zonder bijkomende kosten.

8. Annuleringsvoorwaarden.

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
  • In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten.

9. Leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
VGOM OP AANVRAAG Schelluinen of In Company aanmelden