Cursus
kalender

Hier treft u een overzicht aan van de data waarop wij onze cursusen geven. U kunt zich aanmelden voor een cursus door op de code te klikken. Lees verder >>

Diensten
Oosterom

Naast het verzorgen van cursussen, ontwikkelt Oosterom Opleidingen ook nieuwe cursussen, trainingen en voorlichtingen. Lees verder >>

Cursus
overzicht

Maakt u een keuze uit de ongeveer 20 cursussen en opleidingen die Oosterom Opleidingen voor u kan verzorgen. Lees verder >>


Welkom bij Oosterom Opleidingen

Of dit nu zaken betreft rond het inzamelen en beheren, het sorteren, het verpakken en voor vervoer gereed maken het laden en lossen, het vervoer van gevaarlijke stoffen of gevaarlijk afval of dat het andere zaken betreft rond arbo, veiligheid en milieu, Oosterom Opleidingen heeft er de juiste opleiding voor in huis!


 Nieuw bij Oosterom: ééndaagse cursus Chauffeur Afvalstoffen

 

Deze cursus is met name bedoeld voor chauffeurs die afvalstoffen transporteren. Het vervoer van afvalstoffen is aan bepaalde wettelijke regels gebonden. Bij veel transporten met afvalstoffen worden door vervoerders vaak onbewust regels overtreden: met name bij het niet herkennen of fout beoordelen van bepaalde afvalstoffen of het rijden zonder of met verkeerd ingevulde of foutieve documenten. Bij constatering van een overtreding riskeert een vervoerder hoge boetes.

In deze cursus leert de chauffeur:

-        afvalstoffen te herkennen,

-        de vervoersvoorschriften bij het vervoer of het inzamelen van diverse afvalstoffen;

-        de documentatie op juistheid en volledigheid te beoordelen.

 

Voor meer informatie: http://www.oosteromopleidingen.nl/cursussen/afval/chauffeur-afvalstoffen.

Nieuw: Combi Cursus Chauffeur Afvalstoffen en Vervoer huishoudelijk Gevaarlijk Afval

De cursus Chauffeur Afvalstoffen kan ook in een Combi met de cursus Vervoer huishoudelijk Gevaarlijk Afval gevolgd worden. Dit is dan een twee daagse cursus en kan meetellen voor de nascholing code 95 voor 14 punten.

Voor meer informatie:
https://www.oosteromopleidingen.nl/cursussen/thema/combi-afvalstoffen-en-vervoer-huishoudelijk-gevaarlijk-afval