Cursus overzicht

ADR Vakbekwaamheid Klasse 1 & 7
ADR Vakbekwaamheid Module Tank
ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling (verkort)
ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling (verkort)
ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat (verkort)
Depothouder van Gevaarlijk Afval
Depothouder gevaarlijk afval Herhaling
Medewerker gevaarlijk afval
Medewerker gevaarlijk afval Herhaling
Medewerker milieustraat
Medewerker milieustraat herhaling
Afvalstoffen in de zorgsector
Afvalstoffen in de zorgsector - herhaling
Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval
Chauffeur Afvalstoffen
Asbest herkennen en opruimen
Deskundig asbest acceptant
VIHB (Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar)
EURAL (omgaan met de europese afvalstoffenlijst)
Veilig Werken met gevaarlijke (afval)stoffen
Milieuwetgeving afvalstoffen
Training veilig werken met gevaarlijke stoffen (ADR 1.3)
Monsterneming van afvalstoffen
Olie-Water-Slib (Onderhouden van olieafscheiders)
ADR Vakbekwaamheid certificaat
ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling
ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat
ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling
ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat
ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat Herhaling
ADR voor leidinggevenden
Veiligheidsadviseur ADR
Veiligheidsadviseur ADR Herhaling
Veiligheidsadviseur ADN
Veiligheidsadviseur ADN herhaling
Veiligheidsadviseur RID
Veiligheidsadviseur RID Herhaling
Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen
Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Herhaling
VGOM (Veilig werken met verontreinigde grond voor operationeel medewerkers)
VGDLP (Veilig werken met verontreinigde grond voor deskundig leidinggevenden
Veilig ontmantelen van hennepkwekerijen
PGS15 richtlijn / Opslag gevaarlijke (afval)stoffen