EURAL (omgaan met de europese afvalstoffenlijst) (EURAL)

Aanmelden

De cursus is opgezet voor iedereen die regelmatig te maken hebben met (gevaarlijke) afvalstoffen en die de systematiek van de Eural afvalstoffenlijst willen kennen. Daarbij moet men denken aan mensen die binnen grotere bedrijven verantwoordelijk zijn voor het afvalstoffenbeheer, medewerkers van particuliere inzameldiensten van gevaarlijke afvalstoffen, medewerkers van gemeentelijke en regionale inzameldiensten, beheerders en medewerkers van milieustraten.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

De cursus is opgezet voor iedereen die regelmatig te maken hebben met (gevaarlijke) afvalstoffen en die de systematiek van de Eural afvalstoffenlijst willen kennen. Daarbij moet men denken aan mensen die binnen grotere bedrijven verantwoordelijk zijn voor het afvalstoffenbeheer, medewerkers van particuliere inzameldiensten van gevaarlijke afvalstoffen, medewerkers van gemeentelijke en regionale inzameldiensten en beheerders milieustraten.

 

2. Inhoud

Eural is de afkorting van Europsese afvalstoffenlijst. Deze lijst bevat alle ongeveer 800 afvalstromen die in Europa vrijkomen. De systematiek in de opbouw van de lijst komt aan bod, alsmede bijzondere regels en uitzonderingen:

  • De indeling van afvalstoffen
  • De codering van afvalstoffen
  • Een wijze waarop bepaald wordt of een afvalstof een gevaarlijke afvalstof is.
  • De cursusdocumentatie is de door het Ministerie van VROM uitgegeven Eural-handreiking.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dagdeel.

 

4. Gewenste vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Ervaring op het gebied van afvalinzameling en -verwerking is wenselijk.

 

5. Waar en wanneer

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl.

 

6. Examen en certificaat

Aan deze cursus is geen examen verbonden. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

 

7. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € op aanvr.. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het cursuscertificaat en koffie/thee. Dit bedrag is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
  • In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten.
  • Annulering dient schrifelijk plaats te vinden.

 

9. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden. 

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
EU OP AANVRAAG Schelluinen of In Company aanmelden