Cursus overzicht

Combi Vervoer Afvalstoffen en Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval
Medewerker en Depothouder van gevaarlijke (huishoudelijke afval)stoffen
Depothouder van Gevaarlijk Afval
Depothouder gevaarlijk afval Herhaling
Medewerker gevaarlijk afval
Medewerker gevaarlijk afval Herhaling
Medewerker milieustraat
Medewerker milieustraat herhaling
Afvalstoffen in de zorgsector
Afvalstoffen in de zorgsector - herhaling
Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval
Chauffeur Afvalstoffen
Asbest herkennen en opruimen
Deskundig asbest acceptant
VIHB (Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar)
EURAL (omgaan met de europese afvalstoffenlijst)
Veilig Werken met gevaarlijke (afval)stoffen
Monsterneming van afvalstoffen
Veilig ontmantelen van hennepkwekerijen