Depothouder van Gevaarlijk Afval (DGA)

Aanmelden

Voor iedereen die als leidinggevende of als plaatsvervangend depothouder verantwoordelijk is voor het veilig inzamelen en beheren van gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor zowel gemeentelijke instellingen als voor bedrijven die met opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen te maken hebben.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die als leidinggevende of als plaatsvervangend depothouder verantwoordelijk is voor het veilig inzamelen en beheren van gevaarlijke (afval)stoffen. Dit geldt voor zowel gemeentelijke instellingen als voor bedrijven die met opslag en verwerking van gevaarlijke (afval)stoffen te maken hebben.

 

2. Inhoud

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • De verantwoordelijkheden van de depothouder.
 • Opslageisen volgens Arbo, Wet Milieubeheer en PGS-15 richtlijnen.
 • De volledige administratie.
 • Gevaar aspecten van gevaarlijke (afval)stoffen.
 • Eural-codering.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: welke en wanneer gebruiken?
 • Toezicht op persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Hoe te handelen bij ongevallen en ongelukken?
 • Alle andere zaken die te maken hebben met inzameling en beheer van gevaarlijke (afval)stoffen.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 2 dagen, verspreid over 2 weken of 2 dagen achter elkaar.

 

4. Gewenste vooropleiding

De gewenste vooropleiding voor deze cursus is een diploma Medewerker Gevaarlijk Afval (cursus A), een lbo/vbo opleiding of ervaring met inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat

De cursus wordt op de laatste dag afgesloten met een onafhankelijk, schriftelijk examen. 
Deelnemers ontvangen het certificaat na het met succes afleggen van dit examen. 
De examenstof voldoet aan de eisen van de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

 

7. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € 457.50. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs.
In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. 
De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang:   € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.

9. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. 
Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
DGA162 9 en 10 oktober 2024 Schelluinen aanmelden
DGA163 11 en 18 december 2024 Schelluinen aanmelden