Code 95, de Richtlijn vakbekwaamheid, is een Europese richtlijn. In de Richtlijn staat wat een beroepschauffeur moeten doen om chauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt vanaf  10 september 2009 voor vrachtautochauffeurs.

 

De Richtlijn geldt voor alle EU beroepschauffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Onder deze regelgeving is een geldige code vakbekwaamheid (code 95) verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is. In Nederland wordt deze code op het rijbewijs geplaatst.

 

De Richtlijn vakbekwaamheid bestaat uit twee onderdelen:

1. Basiskwalificatie vakbekwaamheid – behalen code 95

Om beroepschauffeur te worden, moet de basiskwalificatie bij CCV worden behaald. Deze bestaat uit examens en toetsen. De behaalde vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangegeven met de code 95 achter de betreffende rijbewijscategorie. Deze code heeft een geldigheid van vijf jaar.

 

2. Nascholing – behouden code 95

Om beroepschauffeur te blijven, is iedere vijf jaar minimaal 35 uur volgen van nascholing verplicht. Wordt dit niet gedaan, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden.

 

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CBR gecertificeerd zijn. Stel dat het een chauffeur niet lukt om aan de verplichte nascholing te voldoen. Dit heeft als gevolg dat zijn code 95 (vakbekwaamheid) verloopt en hij niet meer beroepsmatig mag rijden. Als hij daarna besluit zijn oude vak weer op te pakken, dan moet hij die vakbekwaamheid weer vernieuwen. Dit doet de chauffeur door 35 uur nascholing te volgen. Nadat hij deze 35 uur gevolgd heeft, én hij de code 95 op zijn rijbewijs heeft, mag hij weer beroepsmatig rijden.

 

Bij Oosterom Opleidingen kunt u de volgende theorie cursussen volgen die meetellen voor Code 95: