Klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij: 

 
Oosterom Opleidingen 
t.a.v. de directie 
Kerkplein 3 

4209 AC Schelluinen

Email: klacht@oosteromopleidingen.nl 

 

 

Indienen klacht 

 

  • De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training of opleiding deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus, training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training of opleiding indienen. 

  • De klacht dient de datum en plaats van de cursus, training of opleiding, de volledige gegevens van de deelnemers aan de cursus, training of opleiding, de naam van de docent en een zakelijk omschrijving van de klacht te bevatten. 

 
Behandeling klacht 

 

  • De ontvangst van de klacht wordt uiterlijk binnen 1 week bevestigd  

  • De klacht wordt door of namens de directie behandeld. Uiteraard streven wij ernaar uw klacht tot volle tevredenheid af te handelen. 

  • Binnen twee weken sturen wij u schriftelijke/e-mail reactie op uw klacht.  

  • Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt. 

  • Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens. 

 

  • De bewaartermijn van de klacht is 5 jaar