Prijzen open inschrijvingen 2020

Onderstaande de prijslijst van 1 januari t/m 31 december 2020.

De vermelde prijzen in de tabel zijn all-in prijzen, exclusief BTW en vakbekwaamheidstarieven van het CCV.

Code Naam Prijs 2021 Prijs 2022
AZ Afvalstoffen in de zorgsector € 405 n.n.b.
DGA Depothouder van Gevaarlijk Afval € 410 n.n.b.
D Asbest herkennen en opruimen € 265 n.n.b.
MGA Medewerker gevaarlijk afval € 565 n.n.b.
MGAH Medewerker gevaarlijk afval Herhaling € 260 n.n.b.
DGAH Depothouder gevaarlijk afval Herhaling € 260 n.n.b.
MM Medewerker milieustraat € 410 n.n.b.
DAA Deskundig asbest acceptant € 335 n.n.b.
GS Veilig Werken met gevaarlijke (afval)stoffen € 270 n.n.b.
VBGS Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen € 630 n.n.b.
VBGSH Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Herhaling € 310 n.n.b.
ADR ADR Vakbekwaamheid certificaat € 545 n.n.b.
ADRT ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat € 775 n.n.b.
ADRT+ ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat € 1.015 n.n.b.
ADRH ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling € 425 n.n.b.
ADRTH ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling € 620 n.n.b.
ADRT+H ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat Herhaling € 860 n.n.b.
C Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval € 275 n.n.b.
VA-adr Veiligheidsadviseur ADR € 1.075 n.n.b.
VA-adrH Veiligheidsadviseur ADR Herhaling € 1.060 n.n.b.
VA-adn Veiligheidsadviseur ADN € 1.205 n.n.b.
VA-adnH Veiligheidsadviseur ADN herhaling € 1.190 n.n.b.
VA-rid Veiligheidsadviseur RID € 1.190 n.n.b.
VA-ridH Veiligheidsadviseur RID Herhaling € 1.175 n.n.b.
BV Basis VCA € 275 n.n.b.
VOL VOL-VCA € 425 n.n.b.
VIHB VIHB (Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar) € 315 n.n.b.
MW Milieuwetgeving afvalstoffen Op aanvraag n.n.b.
MN Monsterneming van afvalstoffen Op aanvraag n.n.b.
PGS PGS15 richtlijn / Opslag gevaarlijke (afval)stoffen € 355 n.n.b.
EURAL EURAL (omgaan met de europese afvalstoffenlijst) Op aanvraag n.n.b.
OWS Olie-Water-Slib (Onderhouden van olieafscheiders) Op aanvraag n.n.b.
VOH Veilig ontmantelen van hennepkwekerijen Op aanvraag n.n.b.
VWGS Training veilig werken met gevaarlijke stoffen (ADR 1.3) € 260 n.n.b.
CA Chauffeur Afvalstoffen € 195 n.n.b.
MMH Medewerker milieustraat herhaling € 265 n.n.b.
ADRH-v ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling (verkort) € 365 n.n.b.
ADRTH-v ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling (verkort) € 495 n.n.b.
ADRT+H-v ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat (verkort) € 605 n.n.b.
AZh Afvalstoffen in de zorgsector - herhaling € 260 n.n.b.
ADR-ModuleT ADR Vakbekwaamheid Module Tank € 255 n.n.b.
ADR-Module1&7 ADR Vakbekwaamheid Klasse 1 & 7 € 290 n.n.b.
MGA-DGA Combi Medewerker en Depothouder van gevaarlijke (huishoudelijke afval)stoffen € 820 n.n.b.
C-CA Combi Afvalstoffen en Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval € 480 n.n.b.
VA-adr-adn Combi Veiligheidsadviseur ADR-ADN € 1.604 n.n.b.
VA-adr-adnH Combi Veiligheidsadviseur ADR-ADN Herhaling € 1.571 n.n.b.
VA-adr-rid Combi Veiligheidsadviseur ADR-RID € 1.595 n.n.b.
VA-adr-ridH Combi Veiligheidsadviseur ADR-RID Herhaling € 1.562 n.n.b.
VA-adn-rid Combi Veiligheidsadviseur ADN-RID € 1.725 n.n.b.
VA-adn-ridH Combi Veiligheidsadviseur ADN-RID Herhaling € 1.692 n.n.b.