PGS15 richtlijn / Opslag gevaarlijke (afval)stoffen (PGS)

Aanmelden

Voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de opslag van gevaarlijke stoffen en wil weten of moet kennen welke kwaliteitseisen en regels de overheid hieraan stelt. Let op: Deze cursus leidt niet op voor de functie van medewerker gevaarlijk afval A of depothouder van gevaarlijk afval B. Graag verwijzen wij voor deze opleidingen naar: Medewerker Gevaarlijk Afval (cursus A) of Depothouder van gevaarlijk afval (cursus B).

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus.
4. Gewenste vooropleiding.
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten.
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de opslag van gevaarlijke stoffen en wil weten of moet kennen welke kwaliteitseisen en regels de overheid hieraan stelt. Let op: Deze cursus leidt niet op voor de functie van medewerker gevaarlijk afval A of depothouder van gevaarlijk afval B. Graag verwijzen wij voor deze opleidingen naar: Medewerker Gevaarlijk Afval (cursus A) of Depothouder van gevaarlijk afval (cursus B).

2. Inhoud.

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Alle opslageisen van verpakte gevaarlijke stoffen, op het gebied van brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
 • Toepassingsgebied en werkingssfeer.
 • Systematiek.
 • Overeenkomsten en verschillen met de CPR 15 richtlijnen.
 • Opslageisen voor gasflessen.
 • Opslageisen voor spuitbussen en gaspatronen.
 • Opslageisen voor ADR klassen 4 en 5.2 stoffen.
 • Opslageisen voor containers geladen met gevaarlijke stoffen.
 • alle andere bijkomende zaken die te maken hebben met inzameling en beheer van gevaarlijke stoffen.

3. Duur van de cursus.

De cursusduur is 1 dag. 

4. Gewenste vooropleiding.

Er is geen vooropleiding voorgeschreven. Deze cursus is onder andere geschikt voor personen die het ADR vakbekwaamheidscertificaat in bezit hebben of het certificaat Medewerker Gevaarlijk Afval A of een andere vmbo opleiding gevolgd hebben of op de een of andere manier ervaring met inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen hebben.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

6. Examen en certificaat.

Deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een certificaat van deelname. Dit certificaat is niet rechtsgeldig als vakbekwaamheidscertificaat voor de functie van medewerker of depothouder van gevaarlijke stoffen.

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 397. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunch, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

8. Annuleringsvoorwaarden.

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten.
 • Annulering dient schriftelijk ingedient te worden

9. Leveringsvoorwaarden. De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

Cursus data