VIHB (Vakdiploma Afvalstoffen) (VIHB)

Aanmelden

De overheid heeft, op grond van de artikelen 10.45 en 10.55 van de Wet Milieubeheer, een verplichte registratie ingesteld voor alle vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars die een rol spelen bij afvalstoffen. Voor vermelding op deze VIHB lijst moet men voldoen aan twee criteria: betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Om aan het criterium vakbekwaamheid te voldoen, moet men in het bezit zijn van het vakdiploma afvalstoffen. Deze cursus leidt op voor dit erkende diploma. Binnen elk bedrijf dat werkzaamheden verricht als vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen moet er tenminste 1 leidinggevende persoon zijn, die aan het criterium van vakbekwaamheid voldoet. Uitgezonderd hiervan zijn alle reeds bij het NIWO aangesloten bedrijven eb vervoerders en bemiddelaars die onder het beroepsvervoer van de Wet goederenvervoer over de weg vallen.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is dit bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annulering
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is dit bedoeld?

Deze cursus leidt op voor het examen voor het vakdiploma Afvalstoffen. Met het vakdiploma Afvalstoffen wordt voldaan aan het criterium Vakbekwaamheid voor vermelding op de lijst van Vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB). Binnen elk bedrijf dat werkzaamheden verricht als vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen moet er tenminste 1 leidinggevende persoon zijn, die aan het criterium van vakbekwaamheid voldoet. 

Daarnaast is de cursus geschikt voor een ieder die op de hoogte moet of wil zijn van de wettelijke regels voor het vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen in afvalstoffen.

 

2. Inhoud

In de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Wet- en regelgeving rond registratie VIHB en beheer van afvalstoffen;
 • Het Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP: het doel en doelmatig beheer, de opzet en systematiek ervan;
 • De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en categorie-indeling;
 • Het melden en registreren van afvalstoffen: het omschrijvingsformulier en de begeleidingsbrief;
 • De EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA): het doel, de opbouw en de kennisgevingsprocedures;
 • De opslag en vervoer van afvalstoffen: de vergunning en opslagvoorschriften;
 • De afvalboekhouding: de registratie, het systeem en de controle;
 • Het ADR en ADN: en de belangrijkste vervoersvoorschriften voor gevaarlijke afvalstoffen.
 • Daarnaast bevat de cursus: Oefenvragen over de gehele examenstof;
 • Bijlagen, zoals informatie over EVOA, ISO-normen en PGS 15 (CPR-15) richtlijnen over opslag van gevaarlijke stoffen.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag.

 

4. Gewenste vooropleiding

Voor deze cursus is een vooropleiding op mbo-niveau gewenst.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat

Het schriftelijke examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en wordt afgenomen door het C.C.V, een onafhankelijk en erkend examenbureau. Indien een cursist ten minste 23 van de 30 vragen juist beantwoord heeft, verkrijgt hij het vakdiploma Afvalstoffen. Het vakdiploma Afvalstoffen heeft een onbeperkte geldigheid en hoeft slechts één maal middels een schriftelijk examen behaald te worden. 

Het examen word verspreid over diverse locaties in Nederland afgenomen. De examenkandidaat kan zelf het examen inplannen, omdat hij zelf de examenaanvraag moet indienen bij het CCV.

 

7. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € 347. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Het examengeld is echter niet inbegrepen bij de cursus. Kandidaten dienen zelf bij het C.C.V. het examengeld te betalen.

 

8. Annulering

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie. 
 • In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten.
 • Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

 

9. Leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
VIHB71 7 juni 2024 Schelluinen aanmelden
VIHB72 2 oktober 2024 Schelluinen aanmelden
VIHB73 18 november 2024 Schelluinen aanmelden