Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval (C)

Aanmelden

Voor iedereen die op een chemokar huishoudelijk gevaarlijk afval wil gaan inzamelen. of waar van zijn certificaat gaat verlopen.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen, certificaat en nascholing
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Deze cursus is specifiek bedoeld voor een begeleider, die met een chemokar huishoudelijk gevaarlijk afval of vergelijkbaar afval bij bedrijven en instellingen gaat inzamelen. Om deze functie uit te mogen voeren, moet een begeleider verplicht twee opleidingen gevolgd hebben: een ADR opleiding voor bestuurders van voertuigen met gevaarlijke stoffen en een aanvullende veiligheidsopleiding, die specifiek gericht is op de gevaren en risico’s bij het inzamelen van huishoudelijk gevaarlijk afval met een chemokar.

Deze cursus geeft invulling aan de verplichte veiligheidsopleiding voor de begeleider. voor de andere verplicht ADR opleidingen zie: zie cursussen ADR.

            

2. Inhoud

In deze cursus leert u de voorschriften en regels te gebruiken die gesteld worden aan het veilig inzamelen van huishoudelijk gevaarlijk afval.  

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn:

 • De functie en verantwoordelijkheden van de begeleider;
 • De Wetgeving: regeling vervoer gevaarlijk afval;
 • De gevaarseigenschappen en risico's van huishoudelijke gevaarlijke afvalstoffen;
 • Het voertuig: de kenmerking en uitrusting;
 • Verpakkingseisen en etiketten;
 • Aandachtspunten bij het aannemen;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: welke en wanneer gebruiken?
 • Hoe te handelen bij ongevallen en ongelukken?
 • Basiskennis chemie;
 • Alle andere zaken die te maken hebben met het aannemen van gevaarlijke stoffen.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag.

 

4. Gewenste vooropleiding.

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk voor het volgen van deze cursus. Deelnemers dienen wel te beschikken over lbo/vbo- denkniveau en enige ervaring met inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen is wenselijk. Het is niet noodzakelijk om in het bezit te zijn van een (geldig) ADR- vakbekwaamheidscertificaat voor chauffeurs.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen, certificaat en nascholing

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk, schriftelijk examen, dat bij Oosterom Opleidingen wordt afgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat ‘vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval’ na het met succes afleggen van dit examen. Dit certificaat is een aanvullend certificaat! Slechts in combinatie met een geldig ADR-vakbekwaamheidscertificaat geeft dit certificaat een begeleider het recht om huishoudelijk gevaarlijk afval in te mogen zamelen met de chemokar. 

De examenstof voor dit certificaat voldoet aan de eisen van de wettelijke voorschriften en richtlijnen. Het aanvullend certificaat van de veiligheidsopleiding heeft een geldigheidstermijn van 5 jaar. Verlenging van het certificaat kan door het examen opnieuw te doen. Dit verlengingscertificaat heeft eveneens een geldigheidstermijn van 5 jaar.

Deze cursus is één van onze cursussen die tevens kunnen meetellen voor de nascholing 'code 95' voor beroepschauffeurs. Een chauffeur kan na deelname aan deze cursus 7 nascholingspunten bijgeschreven krijgen.

 

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 308.75. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW, eventuele subsidieregelingen en nascholingskosten. 

 

8. Annuleringsvoorwaarden

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger. 1
 • Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

 

9. Leveringsvoorwaarden

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
C141 21 oktober 2024 Schelluinen aanmelden