Afvalstoffen in de zorgsector - herhaling (AZh)

Aanmelden

Deze cursus is interessant voor iedereen die binnen het ziekenhuis direct of indirect betrokken is bij het inzamelen, sorteren en tijdelijk opslaan van al dan niet gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. Deze cursus voldoet aan de in de ADR hoofdstuk 1.3 gestelde "Functiespecifieke opleiding' waar door Inspectie Leefmilieu en Transport op gehandhaaft wordt.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

De cursus is bedoeld voor medewerkers die binnen de gezondheidszorg werkzaam zijn en die (in)direct betrokken zijn bij het inzamelen, sorteren en tijdelijk opslaan van al dan niet gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. Dit zijn met name medewerkers van de logistieke dienst en depothouders. Daarnaast is de cursus zeer aan te bevelen voor afvalverantwoordelijke personen van verschillende afdelingen binnen de organisatie zoals laboratoria, technische dienst en verpleegafdelingen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden verantwoordelijk zijn of veelvuldig in aanraking komen met (gevaarlijke) afvalstoffen. De opleiding voldoet aan de in het ADR hoofdstuk 1.3 bedoelde 'Functiespecifieke opleiding'.

 

2. Inhoud

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Wat is afval ?
 • Welke wetgeving is er rond afvalstoffen ?
 • Welke afvalstromen ontstaan er binnen de zorgsector ?
 • Hoe moeten de (gevaarlijke) afvalstoffen verpakt worden ?
 • Hoe moeten gevaarlijke afvalstoffen gekenmerkt worden ?
 • Hoe moeten de (gevaarlijke) afvalstoffen opgeslagen worden ?
 • Aandachtspunten tijdens het interne transport ?
 • Welke administratieve documentatie is er rond (gevaarlijke) afvalstoffen ?

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag.

 

4. Gewenste vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Wel is enige ervaring met het inzamelen en sorteren van (gevaarlijke) bedrijfsafvalstoffen gewenst. De cursusonderwerpen zijn afgestemd op lbo/mbo of gelijkwaardig niveau.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat

De cursus wordt op de laatste dag afgesloten met een schriftelijk instituutsexamen. Deelnemers ontvangen het certificaat na het met goed gevolg afleggen van dit examen. De examenstof voldoet aan wettelijke voorschriften en richtlijnen.

 

7. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € 292. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Voor actuele cursusprijzen zie onze prijslijst.

 

8. Annuleringsvoorwaarden

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang:   € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.

Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.

 

9. Leveringsvoorwaarden

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
AZ17H 8 november 2024 Schelluinen aanmelden