Prijzen open inschrijvingen 2023

De onderstaande prijslijst geldt van 1 januari t/m 31 december 2023.

De vermelde prijzen in de tabel zijn all-in prijzen incl. lesmateriaal en examens, exclusief BTW en vakbekwaamheidstarieven (Code 95) van het CBR.

Code Naam Prijs 2023
AZ Afvalstoffen in de zorgsector € 430,50
DGA Depothouder van Gevaarlijk Afval € 435,75
D Asbest herkennen en opruimen € 283,50
MGA Medewerker gevaarlijk afval € 598,50
MGAH Medewerker gevaarlijk afval Herhaling € 278,25
DGAH Depothouder gevaarlijk afval Herhaling € 278,25
MM Medewerker milieustraat € 435,75
DAA Deskundig asbest acceptant € 357,00
GS Veilig Werken met gevaarlijke (afval)stoffen € 278,25
VBGS Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen € 666,75
VBGSH Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Herhaling € 330,75
ADR ADR Vakbekwaamheid certificaat € 577,50
ADRT ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat € 819,00
ADRT+ ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat € 1.071,00
ADRH ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling € 451,50
ADRTH ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling € 656,25
ADRT+H ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat Herhaling € 908,25
C Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval € 294,00
VA-adr Veiligheidsadviseur ADR € 1.134,00
VA-adrH Veiligheidsadviseur ADR Herhaling € 1.118,25
VA-adn Veiligheidsadviseur ADN € 1.270,50
VA-adnH Veiligheidsadviseur ADN herhaling € 1.254,75
VA-rid Veiligheidsadviseur RID € 1.254,75
VA-ridH Veiligheidsadviseur RID Herhaling € 1.239,00
VIHB VIHB (Vakdiploma Afvalstoffen) € 330,75
MN Monsterneming van afvalstoffen Op aanvraag
PGS PGS15 richtlijn / Opslag gevaarlijke (afval)stoffen € 378,00
EURAL EURAL (omgaan met de europese afvalstoffenlijst) Op aanvraag
VWGS Training veilig werken met gevaarlijke stoffen (ADR 1.3) € 278,25
CA Chauffeur Afvalstoffen € 278,25
MMH Medewerker milieustraat herhaling € 283,50
ADRH-v ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling (verkort) € 388,50
ADRTH-v ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling (verkort) € 519,75
ADRT+H-v ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat Herhaling (verkort) € 635,25
AZh Afvalstoffen in de zorgsector - herhaling € 278,25
ADR-ModuleT ADR Vakbekwaamheid Module Tank € 283,50
ADR-Module1&7 ADR Vakbekwaamheid Klasse 1 & 7 € 315,00
MGA-DGA Combi Medewerker en Depothouder van gevaarlijke (huishoudelijke afval)stoffen € 895,00
C-CA Combi Vervoer Afvalstoffen en Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval € 522,25
VA-adr-adn Combi Veiligheidsadviseur ADR-ADN € 1.690,50
VA-adr-adnH Combi Veiligheidsadviseur ADR-ADN Herhaling € 1.653,75
VA-adr-rid Combi Veiligheidsadviseur ADR-RID € 1.680,00
VA-adr-ridH Combi Veiligheidsadviseur ADR-RID Herhaling € 1.648,50
VA-adn-rid Combi Veiligheidsadviseur ADN-RID € 1.816,50
VA-adn-ridH Combi Veiligheidsadviseur ADN-RID Herhaling € 1.785,00
ADR-vrij ADR vrijstellingen € 278,25
VA-adr-adn-rid Combi veiligheidsadviseur ADR-ADN-RID € 2.341,50
VA-adr-adn-ridH Combi veiligheidsadviseur ADR-ADN-RID Herhaling € 2.278,50