Prijzen open inschrijvingen 2022

Onderstaande de prijslijst van 1 januari t/m 31 december 2022.

De vermelde prijzen in de tabel zijn all-in prijzen, exclusief BTW en vakbekwaamheidstarieven van het CCV.

Code Naam Prijs 2022
AZ Afvalstoffen in de zorgsector € 410
DGA Depothouder van Gevaarlijk Afval € 415
D Asbest herkennen en opruimen € 270
MGA Medewerker gevaarlijk afval € 570
MGAH Medewerker gevaarlijk afval Herhaling € 265
DGAH Depothouder gevaarlijk afval Herhaling € 265
MM Medewerker milieustraat € 415
DAA Deskundig asbest acceptant € 340
GS Veilig Werken met gevaarlijke (afval)stoffen € 265
VBGS Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen € 635
VBGSH Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Herhaling € 315
ADR ADR Vakbekwaamheid certificaat € 550
ADRT ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat € 780
ADRT+ ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat € 1.020
ADRH ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling € 430
ADRTH ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling € 625
ADRT+H ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat Herhaling € 865
C Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval € 280
VA-adr Veiligheidsadviseur ADR € 1.080
VA-adrH Veiligheidsadviseur ADR Herhaling € 1.065
VA-adn Veiligheidsadviseur ADN € 1.210
VA-adnH Veiligheidsadviseur ADN herhaling € 1.195
VA-rid Veiligheidsadviseur RID € 1.195
VA-ridH Veiligheidsadviseur RID Herhaling € 1.180
VIHB VIHB (Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar) € 315
MN Monsterneming van afvalstoffen Op aanvraag
PGS PGS15 richtlijn / Opslag gevaarlijke (afval)stoffen € 360
EURAL EURAL (omgaan met de europese afvalstoffenlijst) Op aanvraag
VOH Veilig ontmantelen van hennepkwekerijen Op aanvraag
VWGS Training veilig werken met gevaarlijke stoffen (ADR 1.3) € 265
CA Chauffeur Afvalstoffen € 265
MMH Medewerker milieustraat herhaling € 270
ADRH-v ADR Vakbekwaamheid certificaat Herhaling (verkort) € 370
ADRTH-v ADR Vakbekwaamheid + Tank certificaat Herhaling (verkort) € 495
ADRT+H-v ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat Herhaling (verkort) € 605
AZh Afvalstoffen in de zorgsector - herhaling € 265
ADR-ModuleT ADR Vakbekwaamheid Module Tank € 270
ADR-Module1&7 ADR Vakbekwaamheid Klasse 1 & 7 € 300
MGA-DGA Combi Medewerker en Depothouder van gevaarlijke (huishoudelijke afval)stoffen € 830
C-CA Combi Vervoer Afvalstoffen en Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval € 480
VA-adr-adn Combi Veiligheidsadviseur ADR-ADN € 1.610
VA-adr-adnH Combi Veiligheidsadviseur ADR-ADN Herhaling € 1.575
VA-adr-rid Combi Veiligheidsadviseur ADR-RID € 1.600
VA-adr-ridH Combi Veiligheidsadviseur ADR-RID Herhaling € 1.570
VA-adn-rid Combi Veiligheidsadviseur ADN-RID € 1.730
VA-adn-ridH Combi Veiligheidsadviseur ADN-RID Herhaling € 1.700
ADR-vrij ADR vrijstellingen € 265