Asbest herkennen en opruimen (D)

Aanmelden

Iedereen die te maken heeft met de inzameling, opruiming en verwerking van asbest en asbesthoudende producten. Denk aan medewerkers van gemeentelijke diensten en inzamel- en opslagbedrijven.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden.

 

1. Voor wie is het bedoeld?

Iedereen die te maken heeft met de inzameling, opruiming en verwerking van asbest en asbesthoudende producten. Denk aan medewerkers van gemeentelijke diensten en inzamel- en opslagbedrijven.

 

2. Inhoud.

De cursus bestaat uit 2 los van elkaar staande delen: een theoretisch gedeelte en een praktijkdeel. Het theoretisch gedeelte. Cursisten leren in korte tijd alle gevaarsaspecten van asbest en hoe asbest op een veilige manier aan te nemen, op te slaan en af te voeren, wanneer ze in hun dagelijks werk met asbesthoudende producten geconfronteerd worden. De volgende onderwerpen worden behandeld: Wat is asbest? De toepassingen van asbest De risico's en gevaren. Hoe asbest en asbestvrije producten te herkennen? Hoe asbest afgevoerd en verwerkt moet worden. Opslageisen voor asbest. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers. Informeren van particulieren over het verwijderen, aanbieden en verpakken van asbestproducten in huis. Wettelijke regelingen Het praktijkdeel. In groepen van 2 cursisten wordt het opruimen van asbest geoefend. Hierbij komen de volgende zaken aan bod: Afzetten van het gebied waar asbest is aangetroffen. Het correct aantrekken van de beschermende kleding, schoeisel en adembescherming. Het correct verwijderen, inpakken en opslaan van asbest. Het correct ontsmetten en zich op de juiste wijze ontdoen van de beschermende kleding. Oosterom Opleidingen zorgt hierbij voor alle benodigde middelen.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag.

 

4. Gewenste vooropleiding

De gewenste vooropleiding is lbo/vmbo-opleiding of ervaring met de opslag van asbest en asbesthoudende producten.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen

Deze cursus kent geen officieel examen. Wel wordt aan het eind van de cursusdag een samenvatting van de leerstof in de vorm van een toets afgenomen. Na afloop van de cursus ontvangen cursisten een certificaat van deelname.

 

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 297.75. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. Dit bedrag is inclusief cursusdocumentatie en volledige catering: lunch, koffie, thee en frisdranken, maar is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. De kosten voor een los theoriedeel of praktijkdeel bedragen elk de helft van de genoemde prijs voor een volledige cursus. Dit bedrag omvat dan de verzorging van een cursusdeel met bijbehorend cursusmateriaal, maar is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden.

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen restitutie. In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten.

 

9. Leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
D126 27 september 2024 Schelluinen aanmelden
D127 11 november 2024 Schelluinen aanmelden