ADR Vakbekwaamheid + Tank en klasse 1 & 7 certificaat Herhaling (ADRT+H)

Aanmelden

Voor iedereen die reeds in het bezit is van een geldig ADR certificaat basis stukgoed met de specialisaties tank én klasse 1 én klasse 7, waarvan de geldigheid binnen een jaar gaat verlopen.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Nascholing/Code 95
8. Cursuskosten
9. Annuleringsvoorwaarden
10. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die reeds in het bezit is van een geldig ADR certificaat basis stukgoed met de specialisaties tank én klasse 1 én klasse 7, waarvan de geldigheid binnen een jaar gaat verlopen.

 

2. Inhoud

Gevaarlijke goederen mogen alleen over de weg vervoerd worden als voldaan wordt aan de strenge ADR regelgeving. Een van die eisen is dat een chauffeur moet beschikken over een gedegen kennis. Dit houdt in dat hij kennis heeft van:

 • de indeling van gevaarlijke stoffen in gevarenklassen,
 • verpakkingseisen en de juiste etikettering,
 • de juiste documenten bij elk transport,
 • de eisen die gesteld worden aan het voertuig, de verplichte voertuiguitrusting,
 • de laad- en losregels en stuwage-eisen,
 • hoe te handelen bij ongevallen en ongelukken?
 • alle andere bijzondere zaken die te maken hebben met de ADR regelgeving.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 4 dagen, verspreid over 4 weken. Er bestaat ook de mogelijk de verkorte herhalingscursus van 2 dagen te volgen.

 

4. Gewenste vooropleiding

De gewenste vooropleiding is lbo/vbo-opleiding.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat

Het wettelijk examen wordt altijd afgenomen door het CCV-examenbureau, een zelfstandig onderdeel van het CBR. Gestreefd wordt om dit examen binnen 2 weken na de laatste cursusdag te laten plaatsvinden in de regio van de kandidaat.  Omdat het ADR ook verschillende andere typen examens kent, graag bij aanmelden aangeven dat volledige ADR verlengingsexamens gewenst zijn. Examens moeten vroegtijdig aangevraagd worden bij de CCV. Het ADR-certificaat heeft een geldigheidstermijn van precies 5 jaar. Verlenging van het certificaat kan door opnieuw examen te doen in het jaar voorafgaand aan het verloopdatum van het oude ADR-certificaat. Dit verlengingscertificaat heeft eveneens een 5 jaar geldigheidstermijn. De geldigheid gaat altijd in op de verloopdatum van het oude!

 

7. Nascholing/Code 95

Deze cursus is door het CBR gecertificeerd en kan dus meetellen voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze cursus is goed voor 14 uur nascholing.

 

8. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € 953.50. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, alle examenkosten en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW, eventuele subsidieregelingen en nascholing.

 

9. Annuleringsvoorwaarden

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • Aangevraagde examens bij de CCV kunnen nooit kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden!
 • Annulering dient altijd schrifelijk gedaan te worden.

 

10. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
ADR189TH+ 11, 18, 24 sept. en 1 oktober 2024 Schelluinen aanmelden
ADR190TH+ 3, 10, 16 en 17 december 2024 Schelluinen aanmelden