Chauffeur Afvalstoffen (CA)

Aanmelden

Deze cursus is met name bedoeld voor chauffeurs die afvalstoffen transporteren. Het vervoer van afvalstoffen is aan bepaalde wettelijke regels gebonden. Bij veel transporten met afvalstoffen worden door vervoerders vaak onbewust deze regels overtreden: met name bij het niet herkennen of fout beoordelen van bepaalde afvalstoffen of het rijden zonder of met verkeerd ingevulde of foutieve vervoerdocumenten. Bij constatering van een overtreding riskeert een vervoerder hoge boetes.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer
6. Nascholing en certificaat?
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Deze cursus is met name bedoeld voor chauffeurs die afvalstoffen transporteren. Het vervoer van afvalstoffen is aan bepaalde wettelijke regels gebonden. Bij veel transporten met afvalstoffen worden door vervoerders vaak onbewust deze regels overtreden: met name bij het niet herkennen of fout beoordelen van bepaalde afvalstoffen of het rijden zonder of met verkeerd ingevulde of foutieve vervoerdocumenten. Bij constatering van een overtreding riskeert een vervoerder hoge boetes.

Deze cursus leert de chauffeur:

 • afvalstoffen te herkennen
 • de vervoersvoorschriften bij het vervoer of het inzamelen van diverse afvalstoffen
 • de documentatie op juistheid en volledigheid te beoordelen.

 

2. Inhoud

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn:

 • Wetgeving rondom het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen
 • Basiskennis en eigenschappen van belangrijke afvalstoffen
 • De voorschriften rondom inzamelen en de bijbehorende documentatie
 • Ladingcontrole: Herkennen en beoordelen van afvalstoffen, aan de hand van visuele controle en bijbehorende documentatie
 • Aandachtspunten bij gevaarlijke afvalstoffen
 • Documenten beoordelen en kunnen invullen
 • Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen bij inzamelen en vervoer
 • Calamiteiten en hoe te handelen bij ongevallen en ongelukken?

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag.

 

4. Gewenste vooropleiding

De gewenste vooropleiding is lbo/vbo-opleiding.

 

5. Waar en wanneer

De cursuslocatie is ons kantoor in Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. Voor cursusdata zie: kalender. Deze cursus kan ook in company gegeven! Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: Oosterom Opleidingen.

 

6. Nascholing en certificaat?

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk, schriftelijk examen, dat bij Oosterom Opleidingen wordt afgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat 'Chauffeur Afvalstoffen' na het met succes afleggen van dit examen. Deze heeft een geldigheid van 5 jaar, waarna het certificaat verlengd kan worden. Deze cursus is één van onze cursussen die tevens kunnen meetellen voor de nascholing ‘code 95’ voor beroepschauffeurs. Een chauffeur kan na deelname aan deze cursus 7 nascholingspunten bijgeschreven krijgen.

 

7. Cursuskosten

De cursusprijs is € 292.25  Oosterom Opleidingen hanteert is een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen en nascholing. Voor actuele cursusprijzen zie onze prijslijst.

 

8. Annuleringsvoorwaarden

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen.

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie
 • Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger
 • Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

 

9. Leveringsvoorwaarden

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
CA18 22 oktober 2024 Schelluinen aanmelden