Medewerker en Depothouder van gevaarlijke (huishoudelijke afval)stoffen (MGA-DGA Combi)

Aanmelden

Deze vierdaagse cursus is een combinatie van de cursus Medewerker gevaarlijk afval en de cursus Depothouder van gevaarlijke (afval)stoffen. Beide cursussen kunnen ook afzonderlijk van elkaar in totaal 5 cursusdagen gevolgd worden (zie hiervoor informatie bij de cursus Medewerker gevaarlijk afval en/of de cursus Depothouder van gevaarlijke (afval)stoffen). De cursus is met name bedoeld voor personeel dat werkzaam is bij een gemeentelijke instelling of een bedrijf dat met opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen te maken heeft en als leidinggevende of direct betrokkene gevaarlijke (afval)stoffen veilig moet inzamelen en beheren.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Deze vierdaagse cursus is een combinatie van de cursus Medewerker gevaarlijk afval en de cursus Depothouder van gevaarlijke (afval)stoffen. Beide cursussen kunnen ook afzonderlijk van elkaar in totaal 5 cursusdagen gevolgd worden (zie hiervoor informatie bij de cursus Medewerker gevaarlijk afval en/of de cursus Depothouder van gevaarlijke (afval)stoffen).

De cursus is met name bedoeld voor personeel dat werkzaam is bij een gemeentelijke instelling of een bedrijf dat met opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen te maken heeft en als leidinggevende of direct betrokkene gevaarlijke (afval)stoffen veilig moet inzamelen en beheren.

 

2. Inhoud

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden, zijn:

  • Basiskennis van (huishoudelijk) gevaarlijke stoffen: eigenschappen, risico’s en gevaren;
  • Herkennen van gevaarlijke (afval)stoffen;
  • Verpakkingseisen, etiketten, kenmerken;
  • Opslageisen volgens Arbo, Wet milieubeheer en PGS-15 richtlijn;
  • Veiligheidsmaatregelen: voorzorg, persoonlijke bescherming en hoe te handelen bij calamiteiten en ongelukken;
  • Administratie en documentatie
  • Andere zaken die te maken hebben met het inzamelen en beheren van gevaarlijke (afval)stoffen.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 4 dagen, verspreid over 4 weken of 4 dagen achter elkaar.

 

4. Gewenste vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk voor het deelnemen aan deze cursus.
Deelnemers dienen wel ten minste te beschikken over een lbo/vbo-denkniveau en enige ervaring met (gevaarlijke) afvalstoffen inzamelen en opslaan is wenselijk.

 

5. Waar en wanneer

De cursuslocatie is ons kantoor, Kerkplein 3, 4209 AC Schelluinen. De lestijden zijn 8.30 tot circa 16.00 uur. Voor cursusdata: zie de cursuskalender.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183- 627820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl (mailto: info@oosteromopleidingen.nl).

 

6. Examen en certificaat

De cursus wordt op de 2de en laatste dag afgesloten met een onafhankelijk, schriftelijk examen. Deelnemers ontvangen de certificaten na het met succes afleggen van dit examen. De examenstof voldoet aan de eisen van de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

 

7. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € 946.75.  Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie en thee. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie. In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomentde kosten.

 

9. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: leveringsvoorwaarden.

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
MGA-DGA011 7, 8, 9 en 10 oktober 2024 Schelluinen aanmelden