Combi Vervoer Afvalstoffen en Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval (C-CA)

Aanmelden

Deze tweedaagse cursus is een combinatie van de ééndaagse cursussen chauffeur Afvalstoffen (CA) en de cursus vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval (C). Beide cursussen kunnen ook afzonderlijk van elkaar als een ééndaagse cursus gevolgd worden (zie hiervoor informatie bij de cursus Chauffeur Afvalstoffen en/of de cursus Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval). De cursus is met name bedoeld voor chauffeurs die niet-gevaarlijke afvalstoffen en/of gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen inzamelen/transporteren. Aan dit inzamelen en vervoer zijn allerlei wettelijke regels verbonden, die in de praktijk vaak onbewust overtreden worden.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer
6. Nascholing en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Deze tweedaagse cursus is een combinatie van de ééndaagse cursussen chauffeur Afvalstoffen (CA) en de cursus vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval (C). Beide cursussen kunnen ook afzonderlijk van elkaar als een ééndaagse cursus gevolgd worden (zie hiervoor informatie bij de cursus Chauffeur Afvalstoffen en/of de cursus Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval).

De cursus is met name bedoeld voor chauffeurs die niet-gevaarlijke afvalstoffen en/of gevaarlijke huishoudelijke afvalstoffen inzamelen/transporteren. Aan dit inzamelen en vervoer zijn allerlei wettelijke regels verbonden, die in de praktijk vaak onbewust overtreden worden.

In deze cursus leert de chauffeur:

 • (Gevaarlijke) afvalstoffen te herkennen;
 • De vervoersvoorschriften die met dit vervoer/inzamelen te maken hebben;
 • De bijbehorende documentatie op juistheid en volledigheid te beoordelen;
 • Veiligheidsaspecten en risico’s die het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen met zich meebrengen.

 

2. Inhoud

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden, zijn:

 • Wetgeving rondom het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen;
 • Basiskennis van (huishoudelijk gevaarlijke) afvalstoffen: eigenschappen, risico’s en gevaren;
 • Aandachtspunten bij het inzamelen en transporteren van afvalstoffen: voertuigindeling, herkennen en beoordelen van afvalstoffen, persoonlijke bescherming en veiligheid, verpakkingseisen; kenmerking en uitrusting; documentatie;
 • Veiligheidsmaatregelen: voorzorg en hoe te handelen bij calamiteiten;
 • Andere zaken die te maken hebben met het inzamelen en vervoeren van (gevaarlijke) afval-stoffen.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 2 dagen.

 

4. Gewenste vooropleiding

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk voor het deelnemen aan deze cursus. Deelnemers dienen wel ten minste te beschikken over een lbo/vbo-denkniveau en enige ervaring met (gevaarlijke) afvalstoffen inzamelen en opslaan is wenselijk.
Het is niet noodzakelijk om in het bezit te zijn van een (geldig) ADR-vakbekwaamheidscertificaat voor chauffeurs.

 

5. Waar en wanneer

De cursuslocatie is ons kantoor, Kerkplein 3, 4209 AC Schelluinen. De lestijden zijn 8.30 tot circa 16.00 uur. Voor cursusdata: zie de cursuskalender.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183- 627820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl (mailto: info@oosteromopleidingen.nl).

 

6. Nascholing en certificaat

Deze cursus is één van onze cursussen die mee kunnen tellen voor de nascholing ‘code 95’ voor beroepschauffeurs. Na deelname kan een chauffeur 14 nascholingspunten bijgeschreven krijgen.

Aan deze cursus als geheel is geen (wettelijk) examen gekoppeld. Wel wordt de cursus afgesloten met twee onafhankelijke, schriftelijke examens, dat bij Oosterom Opleidingen wordt afgenomen. Deelnemers ontvangen na het met succes afleggen van dit examen het certificaat ‘Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval’ en 'Chauffeur Afvalstoffen'. 

Deze certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar, waarna het certificaat verlengd kan worden. Een verlengingscertificaat heeft eveneens een geldigheidstermijn van 5 jaar.

7. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € 551.  Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie en thee. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie. In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomentde kosten.

 

9. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: leveringsvoorwaarden.

 

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
C-CA012 21 en 22 oktober 2024 Schelluinen aanmelden