ADR vrijstellingen (ADR-vrij)

Aanmelden

Deze cursus is gewijd aan de vrijstellingsregelingen in het transport van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De cursus is bedoeld voor chauffeurs die een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen vervoeren. In dat geval hoeft de chauffeur geen ADR-certificaat te hebben. Wel moet de chauffeur een opleiding hebben gevolgd voor het behandelen en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Verder is de cursus bedoeld voor verladers en ontvangers van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud?
3. Duur van de cursus?
4. Gewenste vooropleiding?
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat?
7. Cursuskosten?
8. Annuleringsvoorwaarden?
9. Leveringsvoorwaarden?

1. Voor wie is het bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn werk direct of indirect te maken krijgt met het vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen.Dat betreft chauffeurs en ook personeel dat in loodsen en magazijnen werkzaam is als lader, losser, inpakker, vuller of transportvoorbereider van gevaarlijke stoffen. Zij leren wanner en onder welke voorwaarden gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd onder de ADR vrijstellingen. Verder moeten zij in het kader van de vervoerswetgeving (ADR/RID/ADN hoofdstuk 1.3) een specifiek op hun taken afgestemde veiligheidsopleiding gevolgd hebben. Deze cursus geeft hier invulling aan.

2. Inhoud?

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

• Wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen: Arbo, vervoer en opslag.

• Gevaareigenschappen van gevaarlijke stoffen.

• Veiligheidsinformatie: GHS etiketinformatie, MSDS, Werkplekinstructies, chemiekaarten.

• Veiligheidsmaatregelen: opslageisen, orde, netheid, hygiëne, signalering, PBM, hulp-middelen en veiligheidspersoneel.

• Verpakkingseisen en kenmerking: stukgoed, IBC’s en tanks voor weg-, spoor- en binnen-vaartvervoer.

• ADR vrijstellingen

• Documentatie: opslag en weg-, spoor- en binnenvaartvervoer.

• Laden en lossen: algemene regels, samen verpakken en samenladen, plichten van betrokkenen.

• Calamiteiten: voorkomen en beperken van letsel en schade.

 

3. Duur van de cursus?

De cursusduur is 1 dag.

4. Gewenste vooropleiding?

De gewenste vooropleiding is lbo/vbo-opleiding.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. Voor cursusdata zie: kalender. Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: www.oosteromopleidingen.nl.

6. Examen en certificaat?

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk, schriftelijk examen. Deelnemers ontvangen het certificaat na het met succes afleggen van dit examen. De examenstof voldoet aan de eisen van de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

7. Cursuskosten?

De cursusprijs bedraagt € 292.25. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. 

8. Annuleringsvoorwaarden?

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

• Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.

• Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.

• Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.

• Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.

• Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

9. Leveringsvoorwaarden?

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
ADR-vrij9 22 april 2024 Schelluinen aanmelden
ADR-vrij10 30 september 2024 Schelluinen aanmelden