Monsterneming van afvalstoffen (MN)

Aanmelden

De waarde van een partij materiaal staat of valt met aard en samenstelling. Om deze te bepalen moeten monsters genomen worden en deze monsters moeten vervolgens geanalyseerd worden. De eerste en misschien ook wel moeilijkste stap is het nemen van een representatief monster. Op basis van een goed en representatief genomen monster kan een oordeel over de hele partij materialen worden uitgesproken. Dat geldt ook voor een partij afvalstoffen. Wil men deze op een juiste manier laten verwerken dan is het van belang om de aard en samenstelling van de partij te kennen. Ook bij het lozen op de riolering en/of het oppervlaktewater is monstername van belang. Veelal geldt namelijk de verplichting voor de lozing dan wel regelmatig middels monstername en analyse vast te stellen dat de te lozen partij voldoet aan de lozingsparameters. Deze cursus is van belang voor iedereen die te maken heeft met monstername. Belangrijke groep daarin vormen de commerciële medewerkers die door (potentiële) klanten gevraagd worden om tarieven af te geven voor de verwerking van een hoeveelheid afvalstoffen. Het in één traject afwikkelen van klantenbezoek, inventarisatie en monstername waarborgt een snelle afwikkeling en is voor de klant bijzonder plezierig. Daarnaast geldt het ook voor die medewerkers die partijen afval afhalen en daarbij monsters nemen. Een andere belangrijkere doelgroep zijn de mensen die binnen hun eigen bedrijf, al dan niet op basis van verplichtingen uit de vergunning, regelmatig monsters nemen. Na deelname aan de cursus is men tevens in staat om te beoordelen of monsters die door derden worden genomen volledig aan de regels voldoen.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding.
2. Documentatie.
3. De opleiding.
4. Inhoud.
5. De kosten.
6. Annuleringsvoorwaarden.
7. Leveringsvoorwaarden.

1. Inleiding.

De waarde van een partij materiaal staat of valt met aard en samenstelling. Om deze te bepalen moeten monsters genomen worden en deze monsters moeten vervolgens geanalyseerd worden. De eerste en misschien ook wel moeilijkste stap is het nemen van een representatief monster. Op basis van een goed en representatief genomen monster kan een oordeel over de hele partij materialen worden uitgesproken. Dat geldt ook voor een partij afvalstoffen. Wil men deze op een juiste manier laten verwerken dan is het van belang om de aard en samenstelling van de partij te kennen. Ook bij het lozen op de riolering en/of het oppervlaktewater is monstername van belang. Veelal geldt namelijk de verplichting voor de lozing dan wel regelmatig middels monstername en analyse vast te stellen dat de te lozen partij voldoet aan de lozingsparameters. Deze cursus is van belang voor iedereen die te maken heeft met monstername. Belangrijke groep daarin vormen de commerciële medewerkers die door (potentiële) klanten gevraagd worden om tarieven af te geven voor de verwerking van een hoeveelheid afvalstoffen. Het in één traject afwikkelen van klantenbezoek, inventarisatie en monstername waarborgt een snelle afwikkeling en is voor de klant bijzonder plezierig. Daarnaast geldt het ook voor die medewerkers die partijen afval afhalen en daarbij monsters nemen. Een andere belangrijkere doelgroep zijn de mensen die binnen hun eigen bedrijf, al dan niet op basis van verplichtingen uit de vergunning, regelmatig monsters nemen. Na deelname aan de cursus is men tevens in staat om te beoordelen of monsters die door derden worden genomen volledig aan de regels voldoen.

2. Documentatie.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het door de SOGA uitgegeven cursusboek. Dit boek is opgesteld vanuit de praktijk van het werken met gevaarlijke afvalstoffen.

3. De opleiding.

In het eerste deel van de cursus wordt ingegaan op de theorie rondom het monsternemen. Vloeistoffen worden nu eenmaal anders bemonsterd dan vaste stoffen. Binnen de verschillende aggregatietoestanden kennen we tweelagen-systemen, emulsies, suspensies, vloeistoffen met drijflagen, etc. Elk systeem heeft zijn eigen wijze van bemonstering. Aansluitend volgt er een praktisch gedeelte waarbij men elke techniek zelf kan beoefenen. Ieder krijgt voldoende tijd om de technieken onder de knie te krijgen.

4. Inhoud.

De theoretische onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn:

 • Het doel van de monstername
 • Verschillende soorten monsters
 • Eisen voor monsterneming
 • De monstername zelf van de verschillende soorten monsters
 • Administratie en registratie
 • Verpakking, opslag en verzegeling
 • Veiligheid bij monstername
 • De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkoefening. Deze oefening is bedoeld om vaardigheid te krijgen met het goed bemonsteren en inzicht te krijgen hoe de meest optimale resultaten verkregen worden.

5. De kosten.

De cursusprijs bedraagt € op aanvr. (in 2023) of € op aanvr. (in 2024). Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

6. Annuleringsvoorwaarden.

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten.
 • Annuleering dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

7. Leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
MN OP AANVRAAG Schelluinen of in Company aanmelden