Aanmelden voor EURAL (omgaan met de europese afvalstoffenlijst) (EURAL)