ADR Vakbekwaamheid Klasse 1 & 7 (ADR-Module1&7)

Aanmelden

ADR Vakbekwaamheid aanvullende module klasse 1 & 7 voor chauffeurs

Voor iedereen die reeds in het bezit is van een geldig ADR certificaat en daaraan de specialisatie klasse 1 & 7.

Inhoudsopgave: 
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Nascholing/Code 95
8. Cursuskosten
9. Annuleringsvoorwaarden
10. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die reeds in het bezit is van een geldig ADR certificaat en aanvullend de specialisatie klasse 1 & 7 ontplofbare stoffen & radioactieve stoffen) wil behalen.

 

2. Inhoud

Gevaarlijke goederen mogen slechts over de weg vervoerd worden als voldaan wordt aan de ADR regelgeving. Een van die eisen is dat een chauffeur moet beschikken over een gedegen kennis. Tijdens de Module klasse 1 & 7 worden de speifieke regels uit het ADR voor het vervoer van stoffen van klasse 1 (ontplofbare stoffen) & klasse 7 (radioactieve stoffen) behandeld.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag. 

 

4. Gewenste vooropleiding

De gewenste vooropleiding is lbo/vbo-opleiding.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat

Het wettelijk examen wordt altijd afgenomen door het CCV-examenbureau, een zelfstandig onderdeel van het CBR. Gestreefd wordt om dit examen binnen 2 weken na de laatste cursusdag te laten plaatsvinden in de regio van de kandidaat. Examens moeten vroegtijdig aangevraagd worden bij de CCV. Het ADR-certificaat heeft een geldigheidstermijn van precies 5 jaar. 

 

7. Nascholing/Code 95

Deze cursus is door het CBR gecertificeerd en kan dus meetellen voor de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Deze cursus is goed voor 7 uur nascholing.

 

8. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 330.75. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, alle examenkosten en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW, eventuele subsidieregelingen en nascholing.

 

9. Annuleringsvoorwaarden

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
  • Aangevraagde examens bij de CCV kunnen nooit kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden!
  • Annulering van een cursus dient schriftelijk plaats te vinden.

 

10. Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
ADR189M1+7 1 oktober 2024 Schelluinen aanmelden
ADR190M1+7 17 december 2024 Schelluinen aanmelden