Milieuwetgeving afvalstoffen (MW)

Aanmelden

Deze cursus is bestemd voor diegenen die binnen het bedrijf belast zijn met vergunningsaangelegenheden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan KAM-coördinatoren, maar ook medewerkers transportplanning, depotbeheerders van gevaarlijke (afval)stoffendepots, auditors interne auditing.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

Deze cursus is bestemd voor diegenen die binnen het bedrijf belast zijn met vergunningsaangelegenheden. Daarbij denken we in de eerste plaats aan KAM-coördinatoren, maar ook medewerkers transportplanning, depotbeheerders van gevaarlijke (afval)stoffendepots, auditors interne auditing.

2. Inhoud.

Doelstelling van de cursus is de cursist wegwijs te maken in het woud van wetten en regels op milieugebied. In deze cursus wordt de wet ontdaan van alle noodzakelijke ballast waardoor het voor de kandidaat een begrijpelijk en inzichtelijk onderwerp wordt waardoor men het praktisch toepasbaar kan maken. Specifiek wordt ingegaan op die onderdelen die relevant zijn voor het omgaan met (gevaarlijke) afvalstoffen, te weten: Overzicht van de relevante milieuwetgeving Wet Milieubeheer, Landelijk AfvalbeheersPlan, NMP. Regels voor afvalstoffen Regels met betrekking tot het vervoer Administratie: alle documenten, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen, de Eural afvalstoffenlijst. Milieuverplichtingen Het afvalstoffenmanagement: gescheiden inzameling, verpakkingen, etikettering, opslag. Handhaving van de milieuwetgeving, meldingen, stortverboden. Aansprakelijkheid; Overeenkomsten tussen vergunninghouder en ontdoener In een verzameling bijlagen zijn alle officiële teksten opgenomen op basis waarvan de cursus is samengesteld en welke uiteraard door de wetgever als uitgangsprincipe worden gehanteerd. Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van de nieuwste uitgave van de pocket Afval, die uitgegeven wordt door Sdu uitgevers.

3. Duur van de cursus.

De cursus duurt 2 dagen, verdeeld over 2 weken.

4. Gewenste vooropleiding.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig. Wel dienen deelnemers aan deze cursus bij voorkeur te voldoen aan de volgende eisen: beschikken over een mbo-denkniveau, de bereidheid hebben om zich in wetsteksten te verdiepen.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

6. Examen en certificaat.

De cursus kan worden afgesloten met een examen. Bij het met goed gevolg afleggen ontvangen de kandidaten een certficaat.

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € . Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld, het cursuscertificaat en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

8. Annuleringsvoorwaarden.

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
  • In alle gevallen mag wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten.
  • Annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

9. Leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: leveringsvoorwaarden

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
MWA34 OP AANVRAAG Schelluinen aanmelden