Deskundig asbest acceptant (DAA)

Aanmelden

Voor iedereen die te maken heeft of kan krijgen met de aanbieding en acceptatie van asbesthoudende materialen of asbestverdachte afvalstromen. Dit in de functie van acceptant, voorman, teamleider, ploegleider, depothouder en KAM-coördinator. Deze cursus is geschikt voor zowel gemeentelijke instellingen zoals milieustraten en gemeentewerven, maar ook voor bedrijven die met de opslag en acceptatie van asbesthoudende materialen te maken hebben of kunnen krijgen, zoals inzamelstations, afvalsorteerbedrijven, puinbrekers, gronddepots en stortplaatsen.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden
9. Leveringsvoorwaarden

1. Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die te maken heeft of kan krijgen met de aanbieding en acceptatie van asbesthoudende materialen of asbestverdachte afvalstromen. Dit in de functie van acceptant, voorman, teamleider, ploegleider, depothouder en KAM-coördinator. Deze cursus is geschikt voor zowel gemeentelijke instellingen zoals milieustraten en gemeentewerven, maar ook voor bedrijven die met de opslag en acceptatie van asbesthoudende materialen te maken hebben of kunnen krijgen, zoals inzamelstations, afvalsorteerbedrijven, puinbrekers, gronddepots en stortplaatsen.

 

2. Inhoud

In deze cursus leert u asbestverdachte materialen te herkennen en op een juiste wijze het acceptatiebeleid uit te voeren en indien noodzakelijk beheersmaatregelen te treffen bij het aantreffen van asbestverdachte materialen. Daarnaast bereiden wij u voor op het examen. De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn:

 • De Wetgeving: Arbowetgeving en Asbestverwijderingsbesluit
 • Handhaving door bevoegd gezag
 • Soorten,kenmerken en toepassingen van asbest
 • Herkennen van asbestverdachte materialen
 • De gevaarseigenschappen en gezondheidsrisico’s van asbest
 • Gebruik van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Opslaan en verpakken van asbestverdachtmateriaal
 • Acceptatiebeleid voor inzamelstations, milieustraten, afvalsorteerbedrijven en stortplaatsen
 • Acceptatievoorwaarden van asbest in puin en grond
 • Verwerkingsmethode van asbestmaterialen.

Na het volgen van de cursus en het behalen van het examen voldoet u aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC-580 ‘Deskundig Asbest Acceptant’.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag, exclusief het examen.

 

4. Gewenste vooropleiding

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Wel is enige ervaring met het accepteren van asbesthoudende materialen wenselijk. De cursusonderwerpen zijn afgestemd op lbo/mbo of gelijkwaardig niveau.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat

Deze cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen van Ascert, dit is geen wettelijk erkend of verplicht examen. Dit examen wordt afgenomen door het examenbureau IBEX. Het betreft een volledig schriftelijk examen, in de Nederlandse taal en bestaande uit meerkeuzevragen. Het examen bestaat uit een theorietoets van 20 meerkeuze vragen en een toets materiaalherkenning met 10 foto’s van monsters. De cursist moet bepalen of de monsters asbestverdacht en hechtgebonden zijn of niet. Dit examen moet zelfstandig worden afgelegd binnen de examentijd van maximaal 60 minuten. De cursist is geslaagd als er ten minste 70% van de vragen goed beantwoordt zijn. Deelnemers die het examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het certificaat ‘Deskundig Asbest Acceptant’ conform de SC-580. Dit certificaat heeft een geldigheid van 10 jaar. Tevens wordt de cursist opgenomen in het SCA register van de Stichting Certificatie Asbest.

 

7. Cursuskosten

De cursusprijs bedraagt € 374.75. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Voor actuele cursusprijzen zie onze prijslijst .

 

8. Annuleringsvoorwaarden

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.

Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.

 

9. Leveringsvoorwaarden 

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
DAA27 22 november 2024 Schelluinen aanmelden