Training veilig werken met gevaarlijke stoffen (ADR 1.3) (VWGS)

Aanmelden

De cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn werk direct of indirect te maken krijgt met uiteenlopende gevaarlijke stoffen en daarmee op een veilige en verantwoorde manier moet en wil omgaan. Dit geldt met name voor personeel dat in loodsen en magazijnen werkzaam is als lader, losser, inpakker, vuller of transportvoorbereider van gevaarlijke stoffen. Zij moeten in het kader van de vervoerswetgeving (ADR/RID/ADN hoofdstuk 1.3) een specifiek op hun taken afgestemde veiligheidsopleiding gevolgd hebben. Deze cursus geeft hier invulling aan.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud?
3. Duur van de cursus?
4. Gewenste vooropleiding?
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat?
7. Cursuskosten?
8. Annuleringsvoorwaarden?
9. Leveringsvoorwaarden?

1. Voor wie is het bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn werk direct of indirect te maken krijgt met uiteenlopende gevaarlijke stoffen en daarmee op een veilige en verantwoorde manier moet en wil omgaan. Dit geldt met name voor personeel dat in loodsen en magazijnen werkzaam is als lader, losser, inpakker, vuller of transportvoorbereider van gevaarlijke stoffen. Zij moeten in het kader van de vervoerswetgeving (ADR/RID/ADN hoofdstuk 1.3) een specifiek op hun taken afgestemde veiligheidsopleiding gevolgd hebben. Deze cursus geeft hier invulling aan.

2. Inhoud?

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

• Wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen: Arbo, vervoer en opslag.

• Gevaareigenschappen van gevaarlijke stoffen.

• Veiligheidsinformatie: GHS etiketinformatie, MSDS, Werkplekinstructies, chemiekaarten.

• Veiligheidsmaatregelen: opslageisen, orde, netheid, hygiëne, signalering, PBM, hulp-middelen en veiligheidspersoneel.

• Verpakkingseisen en kenmerking: stukgoed, IBC’s en tanks voor weg-, spoor- en binnen-vaartvervoer.

• Documentatie: opslag en weg-, spoor- en binnenvaartvervoer.

• Laden en lossen: algemene regels, samen verpakken en samenladen, plichten van betrokkenen.

• Calamiteiten: voorkomen en beperken van letsel en schade.

 

3. Duur van de cursus?

De cursusduur is 1 dag.

4. Gewenste vooropleiding?

De gewenste vooropleiding is lbo/vbo-opleiding.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. Voor cursusdata zie: kalender. Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus. Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: www.oosteromopleidingen.nl.

6. Examen en certificaat?

De cursus wordt afgesloten met een onafhankelijk, schriftelijk examen. Deelnemers ontvangen het certificaat na het met succes afleggen van dit examen. De examenstof voldoet aan de eisen van de wettelijke voorschriften en richtlijnen.

7. Cursuskosten?

De cursusprijs bedraagt € 292.25. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. 

8. Annuleringsvoorwaarden?

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

• Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.

• Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.

• Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.

• Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.

• Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

9. Leveringsvoorwaarden?

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
VWGS32 30 september 2024 Schelluinen aanmelden