Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS)

Aanmelden

Voor iedereen die binnen een bedrijf direct (meewerkend) of indirect (leidinggevend) betrokken zijn bij het behandelen van gevaarlijke stoffen. Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven zoals haven-, distrubutie-, expeditie-, op- en overslagbedrijven en andere bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden be- en verwerkt. Functies die hierbij horen zijn bijvoorbeeld: voorman, loodsbaas, chef expeditie, cargadoors, maar ook beladers, vullers en verpakkers van gevaarlijke stoffen.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus.
4. Gewenste vooropleiding.
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat.
7. Cursuskosten.
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

Voor iedereen die binnen een bedrijf direct (meewerkend) of indirect (leidinggevend) betrokken zijn bij het behandelen van gevaarlijke stoffen. Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven zoals haven-, distrubutie-, expeditie-, op- en overslagbedrijven en andere bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden be- en verwerkt. Functies die hierbij horen zijn bijvoorbeeld: voorman, loodsbaas, chef expeditie, cargadoors, maar ook beladers, vullers en verpakkers van gevaarlijke stoffen.

In de PGS15 paragraaf 3.14 is voorgeschreven dat indien er meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen er tijdens het verrichten van werkzaamheden met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen in een opslagvoorziening minimaal één door het bedrijf aangestelde deskundige aanwezig zijn. Deze deskundige moet aantoonbaar voldoende vakbekwaamheid hebben op het gebied van het omgaan met en het met aanwezige middelen bestrijden van een incident met de aanwezige gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen.

2. Inhoud.

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden zijn: Met welke wetgeving krijg ik te maken bij de behandeling van gevaarlijke stoffen? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Hoe worden gevaarlijke stoffen ingedeeld? Hoe moeten gevaarlijke stoffen verpakt en gekenmerkt worden? Hoe kan ik veilig werken met gevaarlijke stoffen? Hoe te handelen bij incidenten en brand met gevaarlijke stoffen? Welke documenten zijn er allemaal en wat moet daar opstaan? Welke verplichtingen zijn er ten aanzien van laad- en loshandelingen?

3. Duur van de cursus.

De cursusduur is 3 dagen, verspreid over 3 opeenvolgende weken.

4. Gewenste vooropleiding.

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. De cursusonderwerpen zijn afgestemd op een mbo of gelijkwaardig niveau. Enige ervaring in het werken met gevaarlijke stoffen is wenselijk.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegevenworden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

6. Examen en certificaat.

Aan deze cursus is een examen verbonden. Dit schriftelijke examen bestaat uit een 35-tal meerkeuzevragen. U heeft het examen met goed gevolg afgelegd als u minimaal 70% van de vragen goed beantwoord heeft (25 van de 35 vragen). U ontvangt dan een certificaat ‘Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen’. Dit certificaat heeft een geldigheidstermijn van 5 jaar.
Het is ook mogelijk, doch niet verplicht, examen te doen bij het CBR.

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 700. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Voor actuele cursusprijzen zie onze prijslijst.

8. Annuleringsvoorwaarden.

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.

Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.

9. Leveringsvoorwaarden.

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
VBGS21 6, 13 en 20 november 2024 Schelluinen aanmelden