Veiligheidsadviseur RID Herhaling (VA-ridH)

Aanmelden

Het vakbekwaamheidscertificaat van de Veiligheidsadviseur heeft een geldigheidstermijn van precies 5 jaar. Verlenging van het certificaat kan door het opnieuw examen doen binnen het jaar voor de vervaldatum. Het nieuwe certificaat gaat in op de vervaldatum van het oude certificaat en niet op de laatste examendatum. Dit verlengingscertificaat heeft eveneens een geldigheidstermijn van precies 5 jaar.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat.
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

Het vakbekwaamheidscertificaat van de Veiligheidsadviseur heeft een geldigheidstermijn van precies 5 jaar. Verlenging van het certificaat kan door het opnieuw examen doen binnen het jaar voor de vervaldatum. Het nieuwe certificaat gaat in op de vervaldatum van het oude certificaat en niet op de laatste examendatum. Dit verlengingscertificaat heeft eveneens een geldigheidstermijn van precies 5 jaar.

2. Inhoud.

Als veiligheidsadviseur dient u kennis over vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor snel paraat te hebben. In de cursus leert u (opnieuw) om deze kennis snel en systematisch uit de VSG/RID handboeken op te zoeken. Daarbij komen tevens de volgende onderwerpen aan bod:

 • Informatie van de laatste VSG/RID herziening;
 • De opbouw van het VSG/RID;
 • Alle algemene basiskennis van het VSG/RID;
 • Specifieke regels en uitzonderingen binnen het VSG/RID;
 • Het snel en systematisch kunnen hanteren van de stoffenlijst;
 • De specifieke taken van de veiligheidsadviseur;
 • Het uitgebreid oefenen met proefexamens.

3. Duur van de cursus.

De cursusduur is 4 dagen, verspreid over 4 opeenvolgende weken, exclusief het examen.

4. Gewenste vooropleiding.

Deelnemers aan deze cursus dienen in het bezit te zijn van een geldig vakbekwaamheidscertficaat voor de modaliteit spoorvervoer.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

6. Examen en certificaat.

Deze cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Het examen bestaat voor verlengers uit het volgende schriftelijke examen: 40 meerkeuze vragen over de modaliteit spoorvervoer. Tijdens het examen mag men gebruik maken van de schriftelijke (inter)nationale RID- regelgeving die tijdens de cursus gebruikt wordt. Het wettelijk examen kan binnen Nederland alleen worden afgenomen door het CCV- examenbureau, een zelfstandig onderdeel van de stichting CBR. Deelnemers die met goed gevolg het examen afgerond hebben, ontvangen een verlengingsvakbekwaamheidscertificaat. Ook het verlengingscertificaat heeft een geldigheidstermijn van precies 5 jaar. Verlenging van dit certificaat kan door opnieuw examen te doen in het jaar voorafgaand van de verloopdatum van het oude certificaat.

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 1291.75. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie (inclusief de officiële VSG/RID boeken), het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Voor actuele cursusprijzen zie onze prijslijst.

8. Annuleringsvoorwaarden.

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.
 • Annulering dient schriflijk plaat te vinden.

9. Leveringsvoorwaarden.

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken.

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
VA-RID33H 2, 9, 16 en 25 september 2024 Schelluinen aanmelden
VA-RID34H 14, 21, 28 nov. en 6 december 2024 Schelluinen aanmelden