Basis VCA (BV)

Aanmelden

De cursus is bedoeld voor: iedereen die met VCA-gecertificeerde bedrijven zaken doet of wil gaan doen. iedereen die zelf VCA-gecertificeerd wil worden in zijn of haar bedrijf. iedereen die het belang inziet van veiligheid op de werkvloer en dat aantoonbaar wil zien.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud
3. Duur van de cursus
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat.
7. Cursuskosten
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

De cursus is bedoeld voor:

 • Iedereen die met VCA-gecertificeerde bedrijven zaken doet of wil gaan doen.
 • Iedereen die zelf VCA-gecertificeerd wil worden in zijn of haar bedrijf.
 • Iedereen die het belang inziet van veiligheid op de werkvloer en dat aantoonbaar wil zien.

Veiligheid tijdens het werk is voor iedereen belangrijk en dient en vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het werk! Niet alleen bij uw eigen werk, maar ook ten opzichte van uw collega's. Veel bedrijven zijn daarom VCA-gecertificeerd. Dit betekent in ieder geval dat iedereen die binnen dit bedrijf werkzaamheden verricht de cursus basisveiligheid met goed gevolg afgerond heeft!

 

2. Inhoud

De cursus Basisveiligheid is als zodanig samengesteld dat alle onderdelen van veilig werken aan de orde komen. In 10 hoofdstukken worden de volgende zaken behandeld:

 • De wetgeving: de Arbowet en verplichtingen van werkgever en werknemer.
 • Risico en preventie: het herkennen van onveilige situaties,
 • het ontstaan van (bijna)ongevallen en ongevallenpreventie,
 • de rol van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
 • Gevaarlijke stoffen: de gevaarsaspecten, acute en chronische vergiftiging,
 • MAC-waarden,
 • etikettering en diverse preventieve maatregelen
 • Brand en explosiegevaar: brandpreventie, het verbrandingsproces,
 • het onderscheid in soorten branden,
 • de verschillende blusmiddelen.
 • Besloten ruimten: de gevaren en problemen, voorzorgsmaatregelen, beschermingen en werkvergunningen.
 • Gereedschappen: het veilig toepassen en omgaan met veilig gereedschap en machines.
 • Speciale aandacht voor gevaren bij werken met lasapparatuur.
 • Hijsen en tillen: de risico's en het gebruik van verschillende hijsgereedschappen, hijsdocumenten, veilig tillen. Werken op hoogte: de gevaren van werken op hoogte, verschillende hulpmiddelen met benodigde beveiligingen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: welke zijn er en wanneer moeten ze gebruikt worden?
 • Elektriciteit: de risico's van werken met elektriciteit en hoe er mee om te gaan.

 

3. Duur van de cursus

De cursusduur is 1 dag.

 

4. Gewenste vooropleiding.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding nodig.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.

Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat.

De cursus wordt afgesloten met een wettelijk verplicht, schriftelijk examen, dat wordt afgenomen door een officiële VCA-examencommissie. Het tijdstip wordt in overleg met de betrokkenen gekozen. Het VCA-certificaat heeft een geldigheidstermijn van 10 jaar. Verlenging van het certificaat kan door opnieuw examen te doen in het jaar voorafgaand aan het verloopdatum van het oude certificaat. Dit verlengingscertificaat heeft eveneens een 10 jaar geldigheidstermijn.

 

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 275. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden.

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • Aangevraagde examens kunnen nooit kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden!
 • Aanulering moet altijd schrifelijk plaats te vinden.

 

9. Leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
BV22 4 november 2021 Schelluinen aanmelden