Olie-Water-Slib (Onderhouden van olieafscheiders) (OWS)

Aanmelden

Ter voorkoming van de lozing van oliehoudende stoffen op de riolering, c q. het oppervlaktewater zijn bij nogal wat bedrijven olie-waterafscheiders geplaatst. Veelal is dat een wettelijke verplichting. De wettelijke regelingen bevatten eisen aan de dimensionering, plaatsing, gebruik en onderhoud van de afscheider. Dit, om de goede werking van de afscheider te garanderen en het lozen van verontreinigd afvalwater te voorkomen. Veel mensen zijn niet bekend met de wettelijke regels en de werking van olie-water-slibafscheiders. Na het volgen van de cursus is de cursist voldoende bekend met de wettelijke regels, de werking, dimensionering, plaatsing, gebruik en onderhoud van olie-waterafscheiders.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding.
2. Documentatie.
3. De opleiding.
4. Waar en wanneer?
5. Onderwerpen
6. De kosten.
7. Annuleringsvoorwaarden.
8. Leveringsvoorwaarden.

1. Inleiding.

Ter voorkoming van de lozing van oliehoudende stoffen op de riolering, c q. het oppervlaktewater zijn bij nogal wat bedrijven olie-waterafscheiders geplaatst. Veelal is dat een wettelijke verplichting. De wettelijke regelingen bevatten eisen aan de dimensionering, plaatsing, gebruik en onderhoud van de afscheider. Dit, om de goede werking van de afscheider te garanderen en het lozen van verontreinigd afvalwater te voorkomen. Veel mensen zijn niet bekend met de wettelijke regels en de werking van olie-water-slibafscheiders. Na het volgen van de cursus is de cursist voldoende bekend met de wettelijke regels, de werking, dimensionering, plaatsing, gebruik en onderhoud van olie-waterafscheiders.

2. Documentatie.

Bij de cursus wordt gebruik gemaakt van het door de SOGA uitgegeven cursusboek. Dit boek is opgesteld vanuit de praktijk van het werken met gevaarlijke afvalstoffen.

3. De opleiding.

Deze cursus is bestemd voor eenieder die te maken heeft met olie-waterafscheiders. Daarbij denken we aan bedrijven als (chemische)industrieën, transportondernemingen, loonwerkbedrijven, autowasstraten en garagebedrijven. Een andere belangrijke doelgroep is de medewerkers van reinigings- en ledigingsbedrijven van olie-waterafscheiders. Tenslotte is de cursus eveneens geschikt medewerkers van (gemeentelijke) milieudiensten.

4. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.00 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

5. Onderwerpen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan de orde: Wetgeving inzake afvalwaterlozingen Werkingsprincipe van de afscheiders Verschillende soorten afscheiders NEN-normen Dimensionering en opstellen capaciteitsberekeningen Gebruik van de afscheider en invloed van was- en reinigingsmiddelen Onderhoud van de afscheider volgens BRL-K 915 Het onderhouden van olie-afscheidingsinstallaties Toezicht en controle Veiligheidsvoorzieningen

6. De kosten.

De cursusprijs bedraagt op aanvraag.. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. Dit bedrag is inclusief cursusdocumentatie en volledige catering: lunch, koffie, thee en frisdranken, maar is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

7. Annuleringsvoorwaarden.

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

  • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
  • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
  • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.

Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.

8. Leveringsvoorwaarden. 

Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken. 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
OWS OP AANVRAAG Schelluinen of In Company aanmelden