VOL-VCA (VOL)

Aanmelden

De cursus is bedoeld voor alle leidinggevenden in een VCA-gecertificeerd bedrijf of dat VCA-gecertificeerd wil worden, en voor iedereen die als leidinggevende het belang inziet van veilig werken binnen het bedrijf. Om de veiligheid binnen een bedrijf te waarborgen, dienen leidinggevenden goed op de hoogte te zijn van de uit te voeren taken door de medewerkers. Daarbij hebben zij tot taak om de veiligheid te stimuleren en onveilig gedrag te ontmoedigen. Ze zijn dus volledig op de hoogte van de risico-bronnen binnen het bedrijf. Ook de bedrijfsvoering in noodsituaties dienen zij te kennen en te beheersen, om bij eventuele ongevallen de schade zoveel mogelijk te kunnen beperken.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus.
4. Gewenste vooropleiding.
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat.
7. Cursuskosten.
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

De cursus is bedoeld voor alle leidinggevenden in een VCA-gecertificeerd bedrijf of dat VCA-gecertificeerd wil worden, en voor iedereen die als leidinggevende het belang inziet van veilig werken binnen het bedrijf. Om de veiligheid binnen een bedrijf te waarborgen, dienen leidinggevenden goed op de hoogte te zijn van de uit te voeren taken door de medewerkers. Daarbij hebben zij tot taak om de veiligheid te stimuleren en onveilig gedrag te ontmoedigen. Ze zijn dus volledig op de hoogte van de risico-bronnen binnen het bedrijf. Ook de bedrijfsvoering in noodsituaties dienen zij te kennen en te beheersen, om bij eventuele ongevallen de schade zoveel mogelijk te kunnen beperken.

 

2. Inhoud.

De onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen zijn de volgende:

 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Het ontstaan van een ongeval
 • Bevordering van veilig werken
 • Veiligheidsprocedures
 • Risico-inventarisatie en werkplekinspectie
 • Bedrijfsnoodplan Bronnen van gevaar
 • Toxicologie
 • Ergonomie
 • en verder een aantal onderwerpen die tevens in de VCA-basisveiligheidscursus aan bod komen

 

3. Duur van de cursus.

De cursusduur is 2 lesdagen, verspreid over 2 weken.

 

4. Gewenste vooropleiding.

Voor deze cursus is een vooropleiding op mbo-niveau gewenst. De kandidaat heeft tevens een leidinggevende functie binnen het bedrijf.

 

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.

Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

 

6. Examen en certificaat.

De cursus wordt afgesloten met een wettelijk verplicht, schriftelijk examen, dat wordt afgenomen door een officiële VCA-examencommissie. Het tijdstip wordt in overleg met de betrokkenen gekozen. Het VOL-VCA-certificaat heeft een geldigheidstermijn van 10 jaar. Verlenging van dit certificaat kan door opnieuw examen te doen in het jaar voorafgaand aan het verloopdatum van het oude certificaat. Dit VOL-VCA-verlengingscertificaat heeft eveneens een 10 jaar geldigheidstermijn.

 

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 425. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen de cursusdocumentatie, het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen.

 

8. Annuleringsvoorwaarden.

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • Aangevraagde examens kunnen nooit kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden!
 • Annulering dient schrifelijk gedaan te worden.

 

9. Leveringsvoorwaarden.

De leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen zijn van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland. Zie: Leveringsvoorwaarden.

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
VOL18 4 en 11 november 2021 Schelluinen aanmelden