Veiligheidsadviseur ADN (VA-adn)

Aanmelden

Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen laadt, vervoert en/of lost, is verplicht over een veiligheidsadviseur te beschikken. Dit kan een medewerker binnen het eigen bedrijf zijn, maar mag ook een externe veiligheidsadviseur zijn. De belangrijkste taken van de veiligheidsadviseur zijn: Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding ervoor zorgdragen dat het laden, vervoeren en/of lossen van gevaarlijke stoffen gemakkelijker en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kan plaatsvinden. Het opmaken van een ongevallenrapport bij ongevallen. Het jaarlijks opstellen van een verslag over de vervoersactiviteiten met gevaarlijke stoffen.

Inhoudsopgave:
1. Voor wie is het bedoeld?
2. Inhoud.
3. Duur van de cursus.
4. Gewenste vooropleiding
5. Waar en wanneer?
6. Examen en certificaat
7. Cursuskosten.
8. Annuleringsvoorwaarden.
9. Leveringsvoorwaarden.

1. Voor wie is het bedoeld?

Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen laadt, vervoert en/of lost, is verplicht over een veiligheidsadviseur te beschikken. Dit kan een medewerker binnen het eigen bedrijf zijn, maar mag ook een externe veiligheidsadviseur zijn. De belangrijkste taken van de veiligheidsadviseur zijn:

 • Onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding ervoor zorgdragen dat het laden, vervoeren en/of lossen van gevaarlijke stoffen gemakkelijker en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kan plaatsvinden.
 • Het opmaken van een ongevallenrapport bij ongevallen.
 • Het jaarlijks opstellen van een verslag over de vervoersactiviteiten met gevaarlijke stoffen.

2. Inhoud.

Als veiligheidsadviseur dient u kennis over vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren snel paraat te hebben. In de cursus leert u om deze kennis snel en systematisch uit de VBG/ADN handboeken op te zoeken. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De opbouw van het VBG/ADN;
 • Alle algemene basiskennis van het VBG/ADN;
 • Specifieke regels en uitzonderingen binnen het VBG/ ADN en het VLG/ADR;
 • Het snel en systematisch kunnen hanteren van de stoffenlijsten;
 • De specifieke taken van de veiligheidsadviseur;
 • Het uitgebreid oefenen met cases en proefexamens.

3. Duur van de cursus.

De cursusduur is 4 dagen, verspreid over 4 opeenvolgende weken, exclusief het examen.

4. Gewenste vooropleiding.

Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk, maar wel wenselijk. Bij geen of geringe affiniteit met het vervoer van gevaarlijke stoffen bevelen wij sterk aan eerst kennis van het ADN en/of ADR op te doen voor aan deze cursus te beginnen. Deelnemers aan deze cursus dienen bij voorkeur aan de volgende eisen voldoen: Beschikken over minimaal MBO -denkniveau; Ervaring hebben met het laden, vervoeren en/of lossen van (gevaarlijke) stoffen; De bereidheid hebben om zich in wetteksten te verdiepen. Het is niet noodzakelijk om in het bezit te zijn van een ADN-vakbekwaamheidscertificaat voor schippers, al kan de hiermee opgedane kennis zeer goed van pas komen tijdens deze opleiding.

5. Waar en wanneer?

De cursuslocatie is 't Raedthuis, Kerkplein 3, 4209 AC te Schelluinen. De lestijden zijn van 8.30 tot circa 16.30 uur. De eerstkomende cursusdata vindt u onderaan deze pagina.

Deze cursus kan ook in company gegeven worden. Data en tijdstippen worden dan in overleg met betrokkenen vastgesteld, alsmede de duur van de cursus.             Informeer naar de mogelijkheden. Bel: 0183 - 627 820 of e-mail naar: info@oosteromopleidingen.nl

6. Examen en certificaat.

Deze cursus wordt afgesloten met een officieel examen. Het examen bestaat voor nieuw opgeleiden uit een schriftelijk examen, welke bestaat uit de volgende onderdelen: 30 meerkeuze vragen over de modaliteit voor de binnenvaart; 10 meerkeuze vragen gekoppeld aan 3 verschillende casussen (praktijkgevallen) over de modaliteit voor de binnenvaart. Voor het examen mag men gebruik maken van de schriftelijke (inter)nationale ADN- en ADR- regelgevingen die tijdens de cursus gebruikt worden. Het wettelijk examen kan binnen Nederland alleen worden afgenomen door het CCV- examenbureau, een zelfstandig onderdeel van de stichting CBR. Deelnemers die met goed gevolg het examen afgerond hebben, ontvangen een vakbekwaamheidscertificaat. De Veiligheidsadviseur ADN wordt persoonlijk gecertificeerd. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van precies 5 jaar. Verlenging van het certificaat kan door opnieuw examen te doen in het jaar voorafgaand van de verloopdatum van het oude certificaat. Dit verlengingscertificaat is eveneens 5 jaar geldig.

7. Cursuskosten.

De cursusprijs bedraagt € 1327.50. Oosterom Opleidingen hanteert een all-in prijs. In deze prijs zijn inbegrepen alle cursusdocumentatie (inclusief de officiële VBG/ADN boeken), het examengeld en volledige catering: lunches, koffie, thee en frisdranken. De cursusprijs is exclusief BTW en eventuele subsidieregelingen. Voor actuele cursusprijzen zie onze prijslijst.

8. Annuleringsvoorwaarden.

Oosterom Opleidingen hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor haar cursussen:

 • Meer dan 4 weken vóór aanvang: geen kosten of volledige restitutie.
 • Meer dan 1 week vóór aanvang: € 37,50 administratiekosten.
 • Minder dan 1 week vóór aanvang: geen restitutie.
 • Reeds aangevraagde examens bij een examenbureau kunnen nooit kosteloos geannuleerd worden! In vrijwel de meeste gevallen kan er wel een plaatsvervanger deelnemen zonder bijkomende kosten, behalve de nieuwe examenkosten voor de plaatsvervanger.
 • Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

9. Leveringsvoorwaarden. Op al onze cursussen zijn de leveringsvoorwaarden van Oosterom Opleidingen van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland te Hilversum onder nummer 871. U kunt hier ook onze leveringsvoorwaarden bekijken. 

 

Cursus data

Deze cursus wordt op de volgende data geven.

Code Data Locatie Aanmelden
VA-ADN43 2, 9, 16 en 26 september 2024 Schelluinen aanmelden
VA-ADN44 14, 21, 28 nov. en 4 december 2024 Schelluinen aanmelden